6/29/09

ஹைக்கூ

தேங்க்ஸ் சொல்லி
நன்றியை மறக்கிறார்கள் ....

க. கோபி ...தி.கோடு.

No comments:

Post a Comment