10/6/09

தீண்டாமை

ஏழையின் சிரிப்பில்
இறைவனை காணலாம். பின் ஏன்?
கடவுள்கள் கோயிலுக்குள்
செல்வதை தடுக்கீறீர்கள்.
.கோபி ....தி.கோடு...

9/28/09

ஹைக்கூ ..2

பட்டு சென்டரில்
பில் தொகை செலுத்தினார்கள்.
கீரை காரம்மாளிடம் பேரம்.
க.கோபி ..தி.கோடு..

8/10/09

முத்தம்

என் கன்னகுழிக்கான
காரணம் - உன்
இதழ்களே......
க. கோபி .. தி.கோடு ...

7/13/09

ஹைக்கூ .1

எங்கள் உணவகத்தில்
குழந்தை தொழிலாளர்கள் இல்லை.
அட்டையை மாட்டியபடி சிறுவன்.
.கோபி.... தி.கோடு ...

7/5/09

நாகரீக பிச்சைக்காரன்

பேருந்து நிறுத்தத்தில்
சார் ...
பசிக்குது சார் ..
என் கால்களை இழுத்தப்படி
இளந்தளிரின் குரல்
இதயத்தில்
நெக இடுக்கில் ஊசி
குத்தியது போல் வலி ...
மனம் குமறியது
'நானும் உன் போல்
பிச்சைக்காரன் தான்'
'நீயோ தட்டுடன்
நானோ பட்டத்துடன் '

க.கோபி தி.கோடு ....

6/29/09

ஹைக்கூ

தேங்க்ஸ் சொல்லி
நன்றியை மறக்கிறார்கள் ....

க. கோபி ...தி.கோடு.

6/17/09

ரோஜா ...

உன் தோழி அப்படி என்ன தான்
பேசுகிறாள் தினமும் . உன் காதோர
ஒற்றை ரோஜா
....க .கோபி ..தி .கோடு

6/16/09

அழகு பேருந்து ...

அரசு பேருந்தும்
அழகாக தெரிகிறது - என் அன்பி
அதில் அமரும் போது...
..க.கோபி ... தி. கோடு.

தந்தை

முதுகில் தூக்கி வளர்த்தார்
இன்றும் தூக்கி வளர்க்கிறார்
மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளி.
...க.கோபி ..தி.கோடு ...