12/12/10

அன்புத்துளி

என் பெற்றோர்களிடம்
கேட்க வேண்டாம்.
என் உறவினர்களிடம்
கேட்க வேண்டாம்.
என் நண்பர்களிடம்
கேட்க வேண்டாம்.
என் அருகாமை வீட்டுகாரர்களிடமும்
கேட்க வேண்டாம்.
என் தலையணையிடம்
மட்டும் கேட்டு பார்.
அது சொல்லும் உனக்கான அன்பை.
அனுதினமும் அன்பை துடைத்து
கொண்டிருப்பது அதுதானே.
ஜி.ஜி..தி.கோடு

10/9/10

ஆதரவு

பார்க்க ,பேச வேண்டாமென
செவிகளில் ஆழமாய் அறைந்தாள்.எனக்கு
துணையாக நின்றது .பேருந்து நிறுத்த தூண்கள்
மறைந்திருந்து பார்ப்பதற்கு.
ஜி.ஜி...தி.கோடு.

4/1/10

விழி நீர்..

கனவில்
உன் கண்களில் ஒரு துளி நீர்
தலையணையை நனைத்தது-எனது
விழி நீர்.

ஜி.ஜி.... தி.கோடு.

3/26/10

மழை

இன்றாவது முத்தம்

தருவாயா என்று ஏக்கத்தொடு

பூமியும், ஏழையும்.

ஜி.ஜி.தி.கோடு.

தவிப்பு..

உன் வட்ட (முக) நிலவுக்குள்
நான் - வெளியே
வர முடியாமல்.
ஜி.ஜி.... தி. கோடு.

3/8/10

பார்வை..

வார சந்தை
சத்தம் இலலாமல் நடக்கிறது.
பார்வை பரிமாறல்கள்.
க.கோபி.. தி. கோடு..

ஹைக்கூ..(மாப்பிள்ளை)

மகளுக்கு படித்த மாப்பிள்ளை
தேடினார்கள் . தன் பையனை
தார் போட அனுப்பிவிட்டு.
.கோபி ..தி.கோடு

ஹைக்கூ ..(மூக்குத்தி)

நிலவுக்குள்
நட்சத்திரம் - என் அன்பியின்
மூக்குத்தி.
.கோபி ..தி.கோடு...

1/4/10

ஹைக்கூ ....3

வெள்ளை புடவை
சகுனம் பார்த்தான். தன் மனைவியின்
நினைவிடத்திற்கு செல்லும் பொது
.கோபி தி.கோடு...