12/23/12

நினைவு


விட்டு கொடுத்தலில்
என் தோழி தான் முதல்.......
நினைவுகளை
மட்டும் விட்டு
கொடுத்து ..
என்னை விட்டு
சென்று விட்டாள் ........

ஜி.ஜி ............

No comments:

Post a Comment