9/28/09

ஹைக்கூ ..2

பட்டு சென்டரில்
பில் தொகை செலுத்தினார்கள்.
கீரை காரம்மாளிடம் பேரம்.
க.கோபி ..தி.கோடு..

No comments:

Post a Comment