7/13/09

ஹைக்கூ .1

எங்கள் உணவகத்தில்
குழந்தை தொழிலாளர்கள் இல்லை.
அட்டையை மாட்டியபடி சிறுவன்.
.கோபி.... தி.கோடு ...

3 comments: